Υπηρεσίες S.Ε.Ο.

Προώθηση Ιστοσελίδων με Γραπτή Εγγύηση

SEO ΚΟΣΤΟΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

SEO μάθε με απλά λόγια τι είναι..

Find us on facebook

Ο βασικός άξονας που κινούμαστε είναι ματαβλητών παραμέτρων μιας και κάθε ιστοσελίδα συγκεντρώνει τα δικά της χαρακτηριστικά αλλά και τις δικές της ανάγκες. Παρόλα αυτά αν θέλετε να περιγράψουμε  τις υπηρεσίες που εκτελούνται, έχουμε να σημειώσουμε ότι κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. ONPAGE OPTIMIZATION

Βελτιστοποίηση της ίδιας της ιστοσελίδας ώς προς το περιχόμενό της, το οποίο πρέπει να εμφανίζεται και να είναι ''πλούσιο'' αλλά  και ρύθμιση όλων των τίτλων, των description και όλων των metatags ώστε να υπάρχει ικανή πυκνότητα ως προς τις λέξεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν. 

2. OFSITE OPTIMIZATION

 

Είναι η προσπάθεια που γίνεται ώστε να καταστεί μια ιστοσελίδα πιο αξιόπιστη από άλλες συναφούς περιεχομένου, πράγμα που έχει ως άμεσο επακόλουθο την αναρίχησή της στα αποτελέσματα αναζητήσεων. Πραγματοποιείται με την δημιουργία συνδέσμων από άλλα αξιόπιστα websites, όπως directories - μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ